Błagam o pomoc!!! zadanie na jutro!!

1.Podczas spalania magnezu zużyto 1,6 g. tlenu,otrzymując 4,0 g. tlenku magnezu.Oblicz masę spalonego magnezu.(wszystkie obliczenia maja być)
2.Z rozkładu 7,2 g. wody otrzymano 4,48 dm3 tlenu(dO2 = 1,43g\dm3 ) .Oblisz masę otrzymanego wodoru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T19:20:13+01:00
1. 4g - 1,6g = 2,4g
2.
36u-------4u
2H2O -> 2H2 + O2
7,2g------x

x = 7,2g * 4u / 36u = 0,8g