Potrzebuje na teraz!!!!!!!!!!!!!duzo punktów prosze o uzycie symboli matematycznych (kreski ułamkowe...)
urządzenie wykonuje pracę 0,9 j w czasie 0,5 godziny z jaką mocą pracuje to urzadzenie?
********************************************************************
jaką pracę wykona turbina elektrowni o mocy 25kW w ciągu 1 godziny
*******************************************************************************
turysta wszedł na góre pokonujac róznicę wzniesien 850metrów w czasie 2 godzin.jaka prace wykonał i jaka była przy tym jego srednia moc jesli jego masa z plecakim wynosiła 75 kg

2

Odpowiedzi

2010-02-14T18:44:54+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1
P - moc urzadzenia = ?
W - praca = 0,9 J
t - czas = 0,5 h = 30 min = 1800 s
P = W/t = 0,9/1800 = 0,0005 W
zad 2
P - moc = 25 kW = 25000 W
t - czas = 1 h = 3600 s
W - praca = Pt = 25000 razy 3600 = 90000000 J = 90000 kJ = 90 MJ
zad 3
m - masa turysty = 75 kg
s - droga = 850 m
t - czas = 2 h = 7200 s
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
F - siła = mg = 75 razy 9,81 = 735,75 N
W - praca = Fs = 735,75 razy 850 = 625387,5 J
P = W/t = 625387,5/7200 = 86,9 W
2010-02-14T18:54:53+01:00
Zad 1
Dane:
W-0,5J P=W/t
t=0,5h=3600s P=0,5/3600
P=? P=0,0005W
zad 2
Dane:
P=25kW=25000W W=P×t
t=1h=3600s W=25000×3600
W=? W=90000000J
W=90MJ
zad 3
Dane:
h(s)=850m s=a*t²/2 F=m*a
t=2h=7200s a*t²=2*s F=75*3,27
m=75kg a=2*s/t² F=245,25N
P=? a=2*850/7200²
W=? a=1700/51840000
a=3,27m/s²
W=F*s
W=245,25*850
W=208462,5J

P=W/T
P=208462,5/7200
P=28,9W Mam nadzieję że pomogłam:)