Zad 3 Jaki rozkaz wydał Kreon?Dlaczego jego postanowienie bylo tak surowe? (to nie wypracowanie ma byc)

zad4Odpowiedz czym kierowala sie antygona, gdy sprzeciwila sie krolowi Teb.

Zad5
Jakimi metodami posługiwał sie Kreon?Czy był on łagodnym władcą czy raczej tyranem?Uzasadnij swoja wypowiedz.

zad6
Przedstaw argumenty przemawiające za tym,że decyzja władcy Teb była słuszna , oraz dowody na to, że król popełnił błąd.

zad7
wskaz ceche charakteru wspolną Kreonowi i Antygonie

Opowiedz o czym jest mowa w piesni choru.

chór

Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga
Dziwy człowieka potęga.
Bo on prze śmiało poza sine morze,
Gdy toń się wzdyma i kłębi,
I z roku na rok swym lemieszem orze
Matkę ziemicę do głębi.

Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta,
I dzieci fali usidla on w pęta,
Wszystko rozumem zwycięży.
Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonie,
Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie
Ujarzmi w swojej uprzęży.

Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła,
I życie ujął w porządku prawidła,
Od mroźnych wichrów na deszcze i gromy
Zbudował sobie schroniska i domy,
Na wszystko z radą on gotów.
Lecz choćby śmiało patrzał w wiek daleki,
Choć ma na bóle i cierpienia leki,
Śmierci nie ujdzie on grotów.

A sił potęgę, które w duszy tleją,
Popchnie on zbrodni lub cnoty koleją;
Jeżeli prawa i bogów cześć wyzna,
To hołd mu odda ojczyzna;
A będzie jej wrogiem ten, który nie z bogiem
Na cześć i prawość się ciska;
Niechajby on sromu mi nie wniósł do domu,
Nie skalał mego ogniska.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T17:48:09+02:00
Odp na zad 3:

Kreon postanowił nie pozwolić na pochowanie zwłok jednego z braci Antygony, ponieważ za życia był zdrajcą.

Jego panowanie było surowe, ponieważ nie zważał na więzy rodzinne i zawsze postępował według określonych zasad (prawa), bez względu na konsekwencje:D

odp na zad 4:

Antygona kierowała się uczuciami. Było dla niej ważniejsze należyte pochowanie zwłok własnego brata, od tego, że groziła jej za to kara śmierci...

Odp na zad 5:

Tak Antygona jak i Kreon są bardzo uparci w dążeniu do celu, oraz pewni swoich racji.

Kreon nie był ani łagodny, ani nie był przedstawicielem ustroju tyranii... jego postępowanie zawsze miało podłoże czysto intelektualne... każdą decyzję opierał na ustanowionym przez przodków i siebie prawie, nie uznawał wyjątków...

Odp na zad 6:

Jego decyzja była słuszna, ponieważ był on władcą, któremu zależało na uznaniu przez społeczeństwo... a to domagało się równouprawnienia i stałości w prawie państwowym.

Argumentami przeciw decyzji Kreona, są względy czysto duchowe, uczuciowe. Patrząc na tą sprawę przez pryzmat wiary, czy zdolności do skruchy i wybaczania, władca Teb postąpił źle.

Odp na zad 7:

Wiersz mówi z jednej strony o tym, że na ziemi rządzi człowiek, sam stworzył wszystko to co widzimy... ale z drugiej strony, że jest on zależny od Boga, który w każdej chwili, może to życie skończyć...
40 4 40