Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T18:43:54+01:00
Mapa - uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych.


Ze względu na treść mapy geograficznej dzielimy na:

* ogólnogeograficzne
o topograficzne wielkoskalowe
o topograficzne średnioskalowe
o topograficzne małoskalowe
o przeglądowe
Ze względu na skalę map dzielimy je na:

* mapę zasadniczą w skali od 1:500 do 1:5000
* mapy topograficzne w skali od 1:5000 do 1:200000, przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę terenu lub sieć dróg
* mapy przeglądowo-topograficzne w skali od 1:200000 do 1:1000000, zawierające zgeneralizowane elementy bardziej szczegółowych map topograficznych. Przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć komunikacyjną lub wodną
* mapy przeglądowe w skali mniejszej niż 1:1000000, mocno zgeneralizowane, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części.


Mapy topograficzne - mapy szczegółowe, przedstawiające powierzchniowe elementy Ziemi (topografię).Mapy topograficzne dzięki dużej szczegółowości nadają się do różnego typu prac terenowych.
5 3 5
2010-02-14T22:18:20+01:00
Mapa to obraz ziemi przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą określonych znaków i w odpowiedniej skali.
Ze względu na treść mapy dzielimy na:
-tematyczne
-ogólnogeograficzne
Ze względu na skalę:
-szczegółowe-1:1000 - 1:5000
-topograficzne 1:5000 - 1:200 000
-topograficzno-przeglądowe 1:200 000 1:100 000 000
-przeglądowe powyżej 1:100 000 000

Mapa topograficzna przedstawia szczegółowy obraz terenu(np.zabudowę,rzeźbę terenu itp.)
6 2 6