C++

Wczytaj wyraz (do 200 znaków) i jeśli liczba liter nie jest podzielna przez 3 to na początek wyrazu dopisz tyle kropek, aby liczba liter była podzielna przez 3.

Wypisz pozostałe litery po obcięciu jednej trzeciej początkowych liter nowo powstałego wyrazu.

Przykłady:
Wejście
Ala

Wyjście
la

Wejście
pies

Wyjście
pies

1

Odpowiedzi

2010-02-14T23:10:35+01:00
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


int main(int argc, char *argv[])
{
//wczytanie napisu
string napis;
cin>>napis;

//dodawanie kropek, dopoki dlugosc nie jest podzielna przez 3
while(napis.length()%3 != 0)
napis = '.' + napis;

//wyswietlenie napisu z pominieciem 1/3
cout<<napis.substr(napis.length()/3, napis.length()-napis.length()/3)<<endl;

system("PAUSE");
return 0;
}