Odpowiedzi

2010-02-14T18:50:28+01:00
Chiny to Państwo demokratyczne .
1 1 1
2010-02-14T18:50:42+01:00
AutokratyczneDzisiejszy świat jest daleki od wyobrażeń politologów, którzy po upadku komunizmu wieszczyli globalne zwycięstwo liberalizmu. Marzenia liberałów nie spełniły się. Globalizacja nie doprowadziła do ogólnej demokratyzacji. Dwa spośród trzech najważniejszych dziś wielkich mocarstw - Rosja i Chiny - są państwami autokratycznymi, które ani myślą wprowadzać u siebie demokracji. Co się stanie, jeśli jedyne demokratyczne supermocarstwo, czyli Ameryka, osłabnie na tyle, że straci decydujący wpływ na sprawy świata? Jak wyglądałby wielobiegunowy świat "poamerykański"? O tym rozmawiamy dziś z Robertem Kaganem, jednym z najważniejszych współczesnych znawców spraw międzynarodowych. Jego opinia jest nader jasna. Świat uwolniony spod dominacji Ameryki byłby szalenie niebezpiecznym miejscem. Najważniejszymi aktorami stałyby się w nim dwa autokratyczne reżimy - chiński i rosyjski. Naiwnie łudzą się ci, którzy sądzą, że Europa mogłaby stworzyć dla nich jakąś przeciwwagę. Unia Europejska sama osłabiła w ostatnich latach swoją pozycję. Dziś zarówno Chińczycy, jak i Rosjanie wyrażają się o niej z pewną pogardą. Na szczęście zdaniem Kagana scenariusz upadku Ameryki jest mało prawdopodobny. Nie sprawdziły się przewidywania pesymistów. Porażka w Iraku nie doprowadziła do istotnego osłabienia amerykańskiej potęgi. Dawni sojusznicy - nawet w tak zapalnych regionach jak Bliski Wschód - nie odwrócili się od niej. Jej sytuacja wedle Kagana jest znacznie lepsza niż w czasach zimnej wojny, gdy była nadzieją całego wolnego świata. A póki Stany Zjednoczone zachowują pozycję jedynego rzeczywistego hegemona, póty światowy ład pozostanie w miarę stabilny i bezpieczny.


źródło dziennik polski
jestem w stu procentach pewna
proszę oto link
http://dziennik.pl/dziennik/europa/article110875/Rosja_i_Chiny_zagrazaja_swiatu.html
2010-02-14T18:51:09+01:00
Oprócz KPCh w Chinach działa 8 partii demokratcznych: Rewolucyjny Komitet Guomintangu, Chińska Liga Demokratyczna, Chińskie Demokratyczne Stowarzyszenie Odbudowy Narodowej, Chińskie Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Demokracji, Chińska Demokratyczna Partia Chłopsko-Robotnicza, Chińska Partia Dążenia do Sprawiedliwości, Stowarzyszenie "3 września", Tajwańska Liga Samorządu Demokratycznego. Większość z nich sformowała się i rozwijała w czasach wojny antyjapońskiej i ogólnokrajowej wojny wyzwoleńczej. Wszystkie partie demokratyczne Chin popierają kierownictwo KPCh pod względem politycznym, to ich historyczny wybór dokonany w toku długotrwałej współpracy z KPCh i wspólnej walki. W ramach praw przewidzianych w konstytucji partie posiadają polityczną wolność, organizacyjną niepodległość i równość pozycji prawnej. KPCh i wszystkie partie demokratyczne uprawiają politykę "długotrwałego współistnienia, wzajemnego nadzoru, szczerego traktowania się i dzielenia doli i niedoli".

Wszystkie partie demokratyczne nie są ani partiami opozycyjnymi ani przeciwnikami, są one partiami uczestniczącymi w konsultacjach nad ważnymi problemami państwa. Obecnie w organach Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych każdego szczebla, Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin, organach rządowych i w urzędach gospodarczych, kulturalno-oświatowych oraz naukowo-technicznych wiele członków demokratycznych partii pełni funkcje kierownicze. Np. obecni przewodniczący wspomnianych 8 partii demokratycznych oddzielnie zajmują stanowiska wiceprzewodniczących Stałego Komitetu OZPL, wiceprzewodniczących Ogólnokrajowego Komitetu Ludowej Konsultatywnej Rady Politycznej Chin. Jednocześnie liczba członków tych partii nieustannie zwiększa się. We wszystkich prowincjach, regionach autonomicznych, miastach wydzielonych i wszystkich wielkich i średnich miastach założono terenowe i podstawowe organizacje partii demokratycznych.

A Więc Chiny to państwo demokratyczne .
Żródło; Encyklopedia Powszechna xd przepisywałam Ci . ;p
1 1 1