Proszę o wytłumaczenie mi tego czy np Na(sód) oddaje czy zabiera elektrony...bo gdy to jest niemetal np S(siarka) to pobiera 2 elektrony od argonu (najbliższego gazu szlachetnego) ale jak to jest z metalami?..proszę o pomoc bo ja tego oddawania i pobierania nie rozumiem tak samo jak anionów i kationów(jonów) : (
prosze o pomoc !

3

Odpowiedzi

2010-02-14T19:00:54+01:00
Patrz ;
atomy metali jak się łączą z atomami niemetali oddają elektrony walencyjne i są wtedy jonami dodatnimi, czyli, że kationami , a atomy niemetali przyjmując elektrony na ostatnią powłoke stają się jonami ujemmnymi czyli anionami
kation - jon dodatni
anion- jon ujemny
no nie wiem co byś jeszcze cghciała wiedzieć . ;p
a może to;
atomy łacza się ze sobą, aby uzyskać trwałą konfiguracje elektronową, cztli dublet (2) lub oktet elektronowy )8) w ostatniej powłoce .
kationy i aniony przyciągają się silami elektrostatycznymi
mam tu przykłas z sodem i chlorem ;
Na(sod) [ 2,8,1 ] Cl(chlor) [2,8,7]
W wyniku łączenia się sodu z chlorem sod oddaje jedem elektron chlorowi ten z ostaniej powloki
czyli;
Na (jondodatni) [2,8] a Cl [2,8,8] (jon ujemny)
2010-02-14T19:08:21+01:00
Każdy metal oddaje elektrony walencyjne, zatem skoro sód jest metalem, więc oddaje elektrony
np. NaCl


Sód ma jeden elektron walencyjny, ponieważ leży w 1 grupie
Na •

Chlor ma 7 elektronów walencyjnych ponieważ leży w 17 grupie, czyli 7 głównej
••
•Cl:
••
Niemetale dążą do uzyskania oktetu czyli od sodu musi dostać 1 elektron, skoro dostanie ten elektron to znaczy, że ma nadmiar elektronów, czyli ładunków ujemnych niż powinien mieć i dlatego staje się anionem. Metal w wiązaniach jonowych jest zawsze dawcą elektronów i staje się kationem, ponieważ ma nadmiar protonów, czyli ładunków dodatnich.
Na⁰ - e = Na⁺
Cl⁰ + e = Cl⁻
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T19:12:30+01:00
Każdy atom chce mieć tyle elektronów ile ma najbliższy gaz szlachetny.Każdemu niemetalowi mniej elektronów brakuje niż ma za dużo dlatego pobiera elektrony np. chlor ma niedobór jednego elektronu(ma ich 17) by mógł mieć konfiguracje gazu szlachetnego(18 elektronów) dlatego pobiera jeden elektron od innego atomu gdy tamten ma za dużo lub uwspólnia z innym atomem elektrony gdy tamten ma też za mało.Dlatego taki atom chloru ma 18 elektronów ale jak wiemy z układu okresowego pierwiastków liczba atomowa chloru wynosi 17.Taki atom ma więcej ładunku ujemnego (elektronów) niż dodatniego (protonów) dlatego jest naładowany ujemnie co symbolizujemy Cl⁻ i nazywamy jonem ujemnym-anionem.Jeden minus oznacza że jest więcej o 1 ładunku ujemnego niż dodatniego.
Natomiast z metalami jest odwrotnie.Obojętne atomy metalu mają za dużo elektronów dlatego chcą się ich pozbyć.Na przykład atom sodu Na ma 11 elektronów a najbliższy gaz szlachetny Neon ma ich 10. w tym momencie gdy atom sodu znajdzie "wspólnika" któremu brakuje jednego jednego elektronu(na przykład wyżej wymieniony chlor) oddaje mu go.Taki transport elektronów jest korzystny zarówno dla metalu (sodu) jak i niemetalu(np.chloru).Ale ponieważ atom sodu posiadający konfigurację neonu posiada o jeden więcej ładunek dodatni niż ujemny(liczba atomowa sodu to 11 a neonu 10) to jest on naładowany dodatnio.Nazywamy go jonem dodatnim-kationem i symbolizujemy Na⁺. Podobnie tutaj jeden plus oznacza że ma o jeden więcej ładunek dodatni niż ujemny.