Odpowiedzi

2010-02-14T19:04:00+01:00
W glebie żyją:
-krety
-dżdżownice
-grabarz
-grzyby (trufle)
17 3 17
2010-02-14T19:38:34+01:00
Z organizmów zwierzęcych najliczniejsze są pierwotniaki, reprezentowane przez ok. 250 gatunków, większość z nich wykorzystuje jako pożywienie zawarte w glebie szczątki organiczne. Wrotki spotykane są głównie w glebach wilgotnych, bagiennych w liczbie ok. 50 gatunków, stanowią ogniwo w cyklu przemian organicznych.

Nicienie glebowe występują w liczbie do 50 sztuk w 1 g suchej gleby, reprezentowane są przez: gatunki odżywiające się szczątkami organicznymi, gatunki drapieżne, pożerające młode dżdżownice, a także inne nicienie, i gatunki pasożytnicze, atakujące głównie korzenie roślin wyższych, szczególnie zaliczane do rodzaju Heterodera (mątwik buraczany, mątwik ziemniaczany).

Dżdżownice stanowią niezwykle ważne ogniwo w łańcuchu przemian zachodzących w glebie, preferują gleby wilgotne, zasobne w próchnicę. Ilość ich jest zależna od stopnia wilgotności gleby i jej zasobności w składniki organiczne. W glebach o sprzyjających warunkach dżdżownice przerabiają rocznie ok. 35 t suchej gleby na 1 hektar, przepuszczając przez swoje ciało substancje organiczne i składniki mineralne, które rozdrabniają i wzbogacają w enzymy, przy czym wydaliny dżdżownic powodują rozkład resztek organicznych w glebie i ściółce, stwarzają także korzystne warunki dla rozwoju mikroorganizmów przez zmianę odczynu gleby z kwasowego na obojętny lub zasadowy.

Korytarze dżdżownic sprzyjają przewietrzaniu gleby oraz jej spulchnianiu, dżdżownice powodują również korzystne zjawisko przemieszania niższych warstw gleby z warstwą powierzchniową, przyczyniając się do ich wzbogacenia w składniki organiczne i mineralne. Podobną rolę pełnią wazonkowce, wśród których nieliczne jedynie gatunki są formami drapieżnymi, a jeden jest pasożytem dżdżownic.

Korzystny wpływ na jakość gleby mają, wśród innych kręgowców, wije, przyczyniające się do rozkładu materii organicznej, oddziaływające także przez budowę gniazd poprawiających strukturę gleby.

Do owadów żyjących w glebie zaliczane są skoczogonki, mrówki oraz żuki, powodujące przemieszanie składników glebowych. Do ssaków zaliczanych do organizmów glebowych należą m.in. krety, ryjówkowate, króliki, liczne gryzonie, jak np. nornice, susły, chomiki, świstaki, nieświszczuki.
14 4 14