Zadanie.
Elektryczny piec oporowy w ciągu 3 godz. pobrał z sieci energię 3,6 kWh przy natężeniu 50 A. Oblicz moc i opór pieca. Ile zapłacisz za pracę tego pieca, jeżeli pracował przez dobę, a 1 kWh kosztuje 0,40 zł?

Proszę o rozwiązanie!!
Z góry wielkie dzięki.;**

1

Odpowiedzi

2010-02-15T12:45:37+01:00
T=3h
W=3,6kWh
I=50A
k=0,40zł/kWh
t1=24h
P=?
R=?
K=?
W=P*t
P=W/t=3,6kWh/3h=1,2kW
P=U*I z prawa Ohma U=I*R stąd P=I²*R
R=P/I²=1200W/50²=0,48Ω
W1=P*t1=1,2kW*24h=28,8kWh
K=k*W=0,40zł/kWh*28,8kWh=11,52zł
------------------------------------------------
P=1,2kW; R=0,48Ω; K=11,52zł