A) Jedna z przekątnych rombu ma długość 15 cm. , a druga przekątna jest 4 razy dłuższa. Oblicz pole tego rombu.
b) Romb ma pole równe 60cm do kwadratu, jedna z jego przekątnych ma długość 12 cm. Jaką długość ma druga przekątna?

3

Odpowiedzi

2010-02-14T19:14:36+01:00
A) e=15cm
f=4×15cm=60cm
P=ef:2
P=900cm²:2=450cm²

b) P=60cm²
e=12cm
f=P:e×2
f=60:12×2
f=10cm
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T19:16:09+01:00
A)
1 przekątna- 15cm
2 przekątna- 4*15=60cm
P=1/2 *15*60=450cm do kwadratu
b)
P= 1/2*e*f
1/2*12*f=60 cm do kwadratu
6f=60 cm do kwadratu / :6
f=10 cm
4 5 4
2010-02-14T19:16:26+01:00
A) 15*(15*4)=900: 2=450cm2
b)60:12=5