Trzy przekupki kłóciły się na targu, która z nich ma w swoim kramie więcej sztuk owoców
mango. Michalina powiedziała:
- Ewelina ma dwa razy mniej owoców niż ja, a liczba moich owoców jest trzykrotnie większa
ni liczba owoców Barbary. Katarzyna ma trzecia czesc tego, co Ewelina, Barbara i ja razem.
Wszystkie przekupki maja razem 44 owoców mango. Oblicz, ile owoców mango ma kada
z nich. Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-02-14T19:46:11+01:00
3x - Michalina
3x/2 - Ewelina
x- Barbara
1/3(3x+3/2x+x) - Katarzyna

3x+3/2x+x+1/3(3x+3/2x+x) = 44
(...)
22x = 132
x = 6

Po podstawieniu uzyskujemy odpowiedz:
Michalina ma 18 owoców
Ewelina ma 9 owoców
Barbara ma 6 owoców
Katarzyna ma 11 owoców