Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T09:57:07+01:00
Oba przyrównujemy do zera
3x2-2x-1=0
obliczamy delte
^--> delta
a=3 b=-2 c=-1
^=b2-4ac
^=4+12
√^=√16
^=4 lub ^=-4 powinno się obliczać w obu przypadkach delte ale nasz wynik znajduje się w delcie równej 4

x1=-b-√^/2a
x1=2-4/6
x1=-1/3
x2=-b+√^
x2=2+4/6
x2=1

6x2-4x-2=0
obliczamy delte
a=6, b=-4 c=-2
^=b2-4ac
^=16+48
^=64
√^=√64
^=8 lub ^=-8 nasza delta znajduje się w ^=8

x1=-b-√^/2a
x1=4-8/12
x1=-4/12
x1=-1/3

x2=-b+√^/2a
x2=4+8/12
x2=1