Zad1. Cała powierzchnia ziemi wynosi 5,1 *10 do potęgi 14 m3. Zamieniając na kilometry kwadratowe otrzymamy:
a) 5,1 * 10 do potęgi 6
b) 5,1 * 10 do potegi 7
c) 5,1 *10 do potegi 8
d) 5,1 *10 do potegi 9
PROSZE O OBLICZENIA :]

ZAD2. Rocznie w polsce przemysł wytwarza 133 mln odpadów, z czego 35, 4 % wywożonych jest na składowiska śmieci, 64,4% wykorzystanych przemysłowo, a 0,2%unieszkodliwianych. Oblicz ile ton odpadów wywożonych jest na wysypiska, a ile unieszkodliwianych?
zad3. Na składowisko trafiło 150 324 ton odpadów komunalnych. Przyjmując że 1m3 odpadów wazy ok 126 kg, oblicz jaką objetość zajmują te odpady.

W drugim i trzecim zadaniu także prosze o oblicznia !
Prosze o rozwiązanie :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T19:57:11+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1. Cała powierzchnia ziemi wynosi 5,1 *10 do potęgi 14 m3. Zamieniając na kilometry kwadratowe otrzymamy:
a) 5,1 * 10 do potęgi 6
b) 5,1 * 10 do potegi 7
c) 5,1 *10 do potegi 8
d) 5,1 *10 do potegi 9
PROSZE O OBLICZENIA :]

P ziemi = 5,1*10¹⁴m²
1 km² = 10⁶ m²
p ziemi = 5,1*10¹⁴ : 10⁶
P ziemi = 5,1*10⁸ ( do potegi 8) ( odp. c)

ZAD2. Rocznie w polsce przemysł wytwarza 133 mln odpadów, z czego 35, 4 % wywożonych jest na składowiska śmieci, 64,4% wykorzystanych przemysłowo, a 0,2%unieszkodliwianych. Oblicz ile ton odpadów wywożonych jest na wysypiska, a ile unieszkodliwianych?

Brak miana 133mln ( kg )czy (ton)???? odpadów
133 mln odpadów = 133.000.000 ?

na składowisko = 35,4% z 133.000.000
na składowisko = 0,354*133.000.000 = 47.082.000

wykorzystywane = 64,4% z 133.000.000
wykorzystywane = 0,644*133.000.000 = 85.652.000

unieszkodliwiane = 0,2% z 133.000.000
unieszkodliwiane = 0,002*133.000.000 = 266.000

Nie wiem czy to podane w kg i należy podzielić przez 1000, czy jest to już w tonach i nie nalezy dzielić ?


zad3. Na składowisko trafiło 150 324 ton odpadów komunalnych. Przyjmując że 1m3 odpadów wazy ok 126 kg, oblicz jaką objetość zajmują te odpady.

m = 150.324 ton - masa odpadów
d = m/ V = ok.126 kg /1m³
V = ? - objetość odpadów

d = m/ V - gęstość , dzie m = masa, V = objetość

z tego wzoru obliczam V
V = m : d
V = 150.324 tony : 126kg/1m³
V = 150.324.000 kg : 126kg/1m³
V = 1.193.047,6 m³
Odp. Odpady zajmują objetość V =1.193.047,6 m³
2010-02-14T20:57:30+01:00
1km²=1km*1km=1000m*1000m=1000000m²=10⁶m²
5,1*10¹⁴m²:10⁶=5,1*10¹⁴⁻⁶m²=5,1*10⁸m²

Odp. C

Ad.2.

ilość odpadów - 133mln ton
35,4 % =0,354 - śmieci wywożone na składowiska śmieci,
64,4%=0,644 - śmieci wykorzystane przemysłowo,
0,2%=0,002 śmieci unieszkodliwiane

czyli:
śmieci wywożone na składowiska śmieci:
133 000 000t*0,354=47 082 000 t = 47082*10³t (47082tys ton)

śmieci unieszkodliwiane:
133 000 000t * 0,002=266 000t = 266*10³t (266tys ton)

Ad.3.

Ilość śmieci na składowisku 150 324 ton
1m³ →126 kg=0,126t
150324 : 0,126 = 1 193 047, 619 m³