Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T19:59:54+01:00
PIERWSZA WOJNA:

-Wojna, lata:
wojna o Inflanty 1600-1611, 1621-1622
- Bitwa, dowódcy polscy:
Kircholm 1605, Jan Karol Chodkiewicz, Oblężenie Rygi
-Przebieg:
zwycięstwo polaków pod Kircholmem; złamanie rozejmu przez Szwedów i zajęcie przez nich Rygi.
-Warunki pokojowe:
1622 rozejm w Mitawie - Polska traci Inflanty po rzekę Dźwinę z Rygą.

DRUGA WOJNA

-Wojna, lata:
Wojna o ujście rzeki Wisły 1626-1629
- Bitwa, dowódcy polscy:
Oliwa 1627, Stanisław Koniecpolski; Trzcina 1629, S. Koniecpolski
-Przebieg:
Szwedzi zajmują wszystkie porty na Pomorzu Gdańskim; zwycięstwo Polski pod Oliwą i Trzciną; pierwszy rozejm zawarliśmy pod naciskiem Francji, by Szwecja mogła wziąć udział w wojnie 30 letniej; drugi rozejm zawarliśmy po śmierci króla
-Warunki pokojowe:
1629 rozejm w Starym Targu (Altmarku) - Polska traci wszystkie porty oprócz Pucka, Gdańska i Królewca i cło z portu gdańskiego; 1635 rozejm w sztumskiej Wsi - odzyskujemy to co straciliśmy w Altmarku

TRZECIA WOJNA
-Wojna, lata:
Potop szwedzki 1655-1660
- Bitwa, dowódcy polscy:
Ujście 1655; wojna partyzancka; m. in. Stefan Czarnecki
-Przebieg:
klęska Polaków pod Ujściem; ugoda w Kiejdanach Janusza Radziwiłła ze Szwecją; Litwa poddaje się Szwedom; Jan Kazimierz przenosi się na Śląsk, Szwedzi zajmują prawie cała Polskę; obrona klasztoru na Jasnej Górze przez przeora Augustyna Kordeckiego; postępowanie Szwedów wywołuje ogólnopolskie powstanie wojna partyzancka; powrót króla do Polski; 1657 najazd na Polskę księcia Siedmiogrodu Jana Rakoczego; próba rozbioru naszego państwa przez Szwecję, Brandenburgię, Radziwiłłów, Siedmiogrodu, otrzymujemy wspracie Habsburgów i Danii; 1657 traktaty wersalsko-bydgoskie; książę pruski zgodził się na odstąpienie od Szwecji i popracie nas w zamian za zrzeczenie się naszego prawa do lenna puskiego i zgody do przemarszu wojsk brandebursko-pruskich przez prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie); wsparcie Szwedów Polski
-Warunki pokojowe:
1660 pokój w Oliwie:potwierdzenie utraty Inflanty, Szwedzi gwaratują wolność handlu na Bałtyku, Jan Kazimierz zrzeka się pretensji do tronu szweckiego
4 2 4