1.Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w próbówce 2...( do HCL dodano Zn i wydzielił się gaz)

2.Napisz w formie cząsteczkowej równania trzech róznych reakcji, za pomocą których można otrzymać chlorek wapnia Oto zaproponowane Substraty HCL, Ca, Ca(NO3)2, CaO,Cl2
1............................................
2..............................................
3.............................................

1

Odpowiedzi

2010-02-14T20:07:48+01:00
1.Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w próbówce 2...( do HCL dodano Zn i wydzielił się gaz)
Zn + 2H+ + -> Zn2+ + H2

2.Napisz w formie cząsteczkowej równania trzech róznych reakcji, za pomocą których można otrzymać chlorek wapnia Oto zaproponowane Substraty HCL, Ca, Ca(NO3)2, CaO,Cl2
1. 2HCl + Ca -> CaCl2 + H2
2. Ca(NO3)2 + 2HCl -> CaCl2 + 2HNO3
3. CaO + 2HCl => CaCl2 + H2O