Potrzebuje tego na jutro:(
Zadanie 3/73. Wyznacz zbiór.
a) R / (-2,3)
b) R / <-½;3>
c) R / (0,10>
d) R / <√2;nieskończoność)

Zadanie 1/73. Wyznacz zbiory A U B, A Π B, A/B, B/A.
a) A=(-3;0), B=<-1;4)
b) A=(-4;2>, B=<-½;3)
C) A=(-nieskończonosc;2>, B=<0;2)
d) A=<-1;2>, B=<2;nieskonczonosc)

Zadanie 2/73. Ile elementów należy do zbioru X) Podaj odpowiednią ilustracje graficzną.
a) X=<-5;6> Π N
b) X=(0;4) Π N
c) X=(-3,3) Π C
d) X= <-3;3> Π C
e) X= (-π,π) Π N
f) X= <-√5;√5> Π C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T20:22:42+01:00
Zadanie 3/73. Wyznacz zbiór.
a) R / (-2,3)=(-nieskończoność,-2]U[3,+nieskończoność)
b) R / <-½;3>=(-nieskończoność,-½)U(3,+nieskończoność)
c) R / (0,10>=(-nieskończoność,0]U(10,+nieskończoność)
d) R / <√2;nieskończoność)=(-nieskończoność,√2)

Zadanie 1/73
A U B, A Π B, A/B, B/A.
a) A=(-3;0), B=<-1;4)
A U B=(-3,4)
A Π B=[-1,0)
A/B=(-3,-1)
B/A=[0,4)
b) A=(-4;2>, B=<-½;3)
A U B=(-4,3)
A Π B=[-½,2]
A/B=(-4,-½)
B/A=(2,3)
c) A=(-nieskończonosc;2>, B=<0;2)
A U B=(-nieskończoność,2]
A Π B=[0,2)
A/B=(-nieskończoność,0)
B/A=zbiór pusty
d) A=<-1;2>, B=<2;nieskonczonosc)
A U B=[-1,nieskończoność)
A Π B=2
A/B=[-1,2)
B/A=(2,+nieskończoność)

Zadanie 2/73.
Ile elementów należy do zbioru X) Podaj odpowiednią ilustracje graficzną.
a) X=<-5;6> Π N odp.:0,1,2,3,4,5,6 czyli 7 elementów
b) X=(0;4) Π N odp.: 1,2,3 czyli 3 elementy
c) X=(-3,3) Π C odp.: -2,-1,0,1,2 czyli 5 elementów
d) X= <-3;3> Π C odp.: -3,-2,-1,0,1,2,3 czyli 7 elementów
e) X= (-π,π) Π N odp.: 0,1,2,3 czyli 4 elementy
f) X= <-√5;√5> Π C odp. -2,-1,0,1,2 czyli 5 elementów
19 3 19