Z urwiska nad doliną odpadł kamień i padł na ziemię w ciągu trzech sekund oblicz:
a. drogę przebytą przez kamień i ciągu pierwszej sek
b.drogę przebytą przez kamień w ost sekundzie
c. na jakiej wys odpadł kamięn
d.ile wynosiła szybkość kamienia tuż przed zderzeniem z ziemią

1

Odpowiedzi

2010-02-14T20:29:40+01:00
T - czas spadania = 3 s
h - wysokość z jakiej spadał kamień = ?
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
a)
t = 1 s
h - droga przebyta = ?
t = √2h/g
t² = 2h/g
2h = t²g
h = t²g/2 = 1² razy 9,81/2 = 9,81/2 = 4,9 m
b)
t = 2 s
h = t²g/2 = 2² razy 9,81/2 = 4 razy 9,81/2 = 39,24/2 = 19,62 m
t = 3 s
h = t²g/2 = 3³ razy 9,81/2 = 9 razy 9,81/2 = 88,29/2 = 44,14 m
h1 - droga przebyta w trzeciej sekundzie = 44,14 - 19,62 = 24,52 m
c)
t = 3 s
h = 44,14 m
d)
h = 44,14 m
v = √2gh = √2 razy 9,81 razy 44,14 = √886 = 29,8 m/s


1 5 1