Odpowiedzi

2010-02-14T20:23:03+01:00

1.Mitochondria-w tych organellach zachodzi proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.
Rybosomy-odgrywają one bardzo ważną rolę w procesie powstawania białek.
Chloroplasty-pełnią ważną funkcję w procesie fotosyntezy.Struktury te zawierają zielony barwnik zwanym- chlorofilem.wiem tylko tyle
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T20:25:31+01:00
1.
Mitochondrium - bierze udział w oddychaniu komórkowych
Rybosom - uczestniczy w biosyntezie białek
Chloroplast -występują wyłącznie u organizmów roślinnych i niektórych protistów ,mają zdolność pochłaniania energii słonecznej, z której w procesie fotosyntezy wytwarzają energię chemiczną.

2.
Funkcja białek:
- budulcowa
- wchodzą w skład wszystkich struktur komórkowych
- katalityczna i wszystkie enzymy w komórkach są białkami, które regulują przebieg reakcji biochemicznych
- transportowe; np. białka biogenne umożliwiają transport substancji do komórki z komórki
- regulatorowa - białkami są niektóre hormony, które koordynują funkcję życiową
- odpornościowa - białkami są przeciwciała, które rozpoznają i zwalczają antygeny.

Funkcja cukrów:
- materiał zapasowy u roślin (skrobia)
- materiał zapasowy u zwierząt i człowieka (glikogen)
- materiał budulcowy komórek ziwerzęcych
- hamowanie krzepnięcia krwi (heparyna)
- materiał odżywczy, materiał energetyczny (laktoza. maltoza, glukoza, fruktoza)

Funkcja tłuszczów:
- zapasowa
-termoizolacyjna
-ochronna
- są składnikami błon komórkowych (fosfolipidy).
7 3 7
2010-02-14T20:27:18+01:00
1.)
-mitochondria- mają dwie błony, z których wewnętrzna jest silnie pofałdowana. W tych organellach zachodzi proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki.

-rybosomy- te niewielkie organelle są rozmieszczone w cytoplazmie lub na powierzchni siateczki śródplazmatycznej. Odgrywają one ważną rolę w procesie powstawania białek.

-chloroplasty-pełnią ważną funkcję w procesie fotosyntezy. Otaczają je dwie błony. Wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy stosy spłaszczonych pęcherzyków, zwanych granami. Struktury te zawierają zielony barwniki-chlorofil.

4 4 4