W klasie jest 25 uczniów. 17 z nich umie jeździć na rowerze, 13 umie pływać, a 8 jeździ na nartach. Żaden uczeń nie uprawia wszystkich trzech sportów, ale zarówno rowerzyści jak pływacy i narciarze mają wszyscy dobre lub dostateczne oceny z matematyki, co jest tym znamienniejsze, że 6 uczniów ma niedostateczne wyniki z tego przedmiotu. Ile uczniów ma bardzo dobrą ocenę z matematyki? Ile pływaków umie jeździć na nartach?

1

Odpowiedzi

2010-02-14T20:08:20+01:00
Uczniów jest 25. Sześciu uczniów ma oceny niedostateczne z matematyki, więc uczniów z ocenami ³ 3 jest 19 i tylu jest sportowców. Sportowców – uczniów jest 17 + 13 + 8 = 38, ale ponieważ żaden nie uprawia wszystkich trzech konkurencji, więc uprawiających jest 19 i każdy uprawia dwa sporty jednocześnie.

odp1.Żaden uczeń nie ma oceny bardzo dobrej z matematyki.

odp.2 Spośród 19, 17 umie jeździć na rowerze. Wobec tego 2 uczniów umie pływać i jeździć na nartach.