Odpowiedzi

2010-02-14T20:23:23+01:00
Nazwij wyrazenia algebraiczne

ab - iloczyn dwóch liczb a i b
½d² - połowa kwadratu liczby d
½ (a-b) × h iloczyn liczby h i połowy różnicy liczb a i b
ah - iloczyn liczby a i h
½ d₁d₂- połowa iloczynu liczb d1 i d2
abh - iloczyn liczb a, b i h
1/3 abh - trzecia część iloczynu liczb a,b i h
(c-d)² - kwadrat różnicy liczb c i d
a²+b² - suma kwadraów liczb a i b
√ab - pierwiastek z iloczynu liczb a i b
97 4 97
2010-02-14T20:25:22+01:00
Ab = iloczyn liczb a i b
½d² =połowa kwadratu liczby d
½ (a-b) × h = iloczyn połowy różnicy liczb a i b przez h
ah = iloczyn liczb a i h
½ d₁d₂ = połowa iloczynu liczb d₁ i d₂
abh = iloczyn liczb a, b i h
1/3 abh = trzecia część iloczynu liczb a, b i h
(c-d)² = kwadrat róznicy liczb c i d
a²+b²= suma kwadratów liczb a i b
√ab = pierwiastek iloczynu liczb a i b
51 3 51