1. W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Oszczędny wypłacał z konta bankowego tylko należne odsetki. Kwoty 5000 zł, czyli kapitału początkowego, nie naruszał. Ile złotych odsetek otrzymał w ciągu pięciu lat, jeżeli jego konto było oprocentowane 7,8% w skali roku?
2. Okres połowicznego rozpadu to czas, po którego upływie połowa atomów pierwiastka promieniotwórczego ulegnie rozpadowi. Okres połowicznego rozpadu izotopu jonu ¹³¹I wynosi 8 dni. Ile mg izotopu jodu pozostanie po 24 dniach z próbki jodu o masie 600mg?
3. Cena płytek bez podatku VAT (cena netto) wynosi 50 zł za 1m². Do tej ceny dolicza się 7% podatku VAT. O ile zdrożeje 1m² płytek, jesli stawka podatku VAT wzrośnie z 7% do 22%?
4. Do wazonu w kształcie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wlano 0,6 litra wody. Do jakiej wysokości sięga woda w wazonie, jeśli krawędź podstawy wewnątrz naczynia ma długość 10 cm? Wynik zaokrąglij z dokładnością do jednego centymetra.
5. Koszt nadruku na koszulkach oblicza się według pewnej stawki. Gdy zamówienie przekracza 100 nadruków, to każdy następny nadruk wykonuje się ze stałym procentowym rabatem i wówczas cena jednego nadruku wynosi 1,20zł. Za wykonanie 250 nadruków zapłacono 330 zł. Ile procent wynosi rabat?
6. Pusty 20 litrowy kanister na benzynę waży 2,5 kg, a 1 litr benzyny waży 0,7 kg. Jaka może być maksymalna waga kanistra z benzyna?

Macie jakieś pomysły?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T12:44:53+01:00
1.
5000-100%
x - 107,8%

x=(107,8%*5000):100%=5390

5390-5000=390 --> pieniądze za 1 rok
390*5= 1950 -->pieniądze za 5 lat oszczędzania.:)


3.
Podsatawowa cena płytekk - 50 zł.
7% vat:
50 zł-100%
x zł-107%

x=(107*50):100= 53,5 zł
53,5-50=3,4

22% vat:
50 zł-100%
x zł-122%

x=(122%*50):100% = 61 zł
61-50=11
Czyli ... cena płytek z vatem 7 % wzrasta o 3,5 zł a z vatem 22% o 11 zł.


5.
Cena nadruku z rabatem to 1,20zł. Koszulek jest 250 a rabat jest powyzej 100 sztuk tak więc 1,20zł płacono za 150 koszulek.
150*1,20=180 zł.

Za wszystkie zapłacono 330 zł, czyli
330-180=150 -->koszt pozostałych 100 koszulek.
150:100=1,5 --> cena bez żadnych rabatów.

1,5 - 100% ceny
1,2 - x

x=(1,2*100):1,5 = 80

100-80=20%

Odp. Rabat wyniosi 20%.

6.
Kanister waży 2,5 kg.
Maksymalna ilość benzyny to 20 litrów.
1 litr waży 0,7 kg tak więc...

2,5 + (20*0,7) = 2,5 + 14 = 16,5

Odp.Maksymalna waga tego kanistra to 16,5 kg.