Odpowiedzi

2010-02-14T20:40:27+01:00
Rewolucje przemysłowe doprowadziły do rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego. Każdy człowiek mógł być teraz wykształcony i zmniejszyła się liczba ludzi niewykształconych co dobrze wpływało na rozwój krajów. Wprowadzono nowoczesne uprawy ziemi oraz zakończono proces ogradzania pól. Wynaleziono najróżniejsze maszyny które pomagały ludziom w pracy i w życiu codziennym. Rozwinął się transport, powstały koleje, samochód co bardzo ułatwiło i przyspieszyło ludziom przemieszczanie się po najbliższych terenach jak i podróżowanie po całym świecie. Były również negatywne skutki rewolucji. Takie jak np. utworzenie fabryk które zanieczyszczały środowisko. Wytwarzanie przez maszyny kurzu, bakterii oraz różnych trucizn w powietrzu.
Przemiany gospodarcze bardzo wpłynęły na nasze dzisiejsze życie. Są tego plusy ale również i minusy. Uważam jednak że nie jesteśmy w stanie obyć się dzisiaj bez nowoczesnych urządzeń. Uważamy to za rzecz normalna. Jednak nie pamiętamy że kiedyś ludzie obywali się bez tego wszystkiego chociaż żyło im się trudniej. Coraz bardziej staramy sobie ułatwiać życie co nie zawsze jest dobre. Ludzie stają się bardziej leniwi. Właściwie wszystkie dzisiejsze wynalazki są oparte na pomysłach XIX wieku i towarzyszą nam codziennie przez całe nasze życie.
Napływ ludności do miast przyczynił się też do przeniesienia produkcji włókienniczej ze wsi, gdzie dominowała praca chałupnicza, do manufaktur, które, korzystając z dawnych technik, wprowadzały innowacje jeśli chodzi o organizację pracy. Pierwszą rewolucyjną maszyną zastosowaną we włókiennictwie była Przędąca Jenny, wynaleziona w XVIII wieku. Napędzana kołem wodnym, umożliwiała jednoczesną produkcję aż szesnastu nici. Kolejnym przełomowym wynalazkiem była maszyna parowa Jamesa Watta, efektywnie zastępująca pracę siły ludzkiej czy sił natury. Ostatecznie opracowana w 1763 roku, szybko znalazła zastosowanie właśnie we włókiennictwie. Rozwojowi zastosowania maszyny parowej sprzyjały bogate brytyjskie złoża węgla kamiennego jako podstawowego paliwa dla maszyny parowej. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do wybuchu przemysłu wydobywczego, hutniczego i metalurgicznego. Rozwój tych dziedzin przemysłu oraz masowe migracje wewnątrz kraju wymusiły zastosowanie nowego rozwiązania dla transportu - była nim komunikacja kolejowa. Ukoronowaniem pierwszej fazy rewolucji przemysłowej było zastosowanie z końcem XVIII wieku krosna mechanicznego, dzięki któremu wydajność fabryk włókienniczych wzrosła aż czterdziestokrotne.

Zmiany, jakie przyniosła pierwsza fala rewolucji przemysłowej, objęły Anglię i Niderlandy (Holandię). Dopiero na skutek Wielkiej Rewolucji Francuskiej zaczęły dotyczyć także innych państw Europy. Poza pojawieniem się nowych form gospodarczych, organizacyjnych i przemysłowych, zmiany, jakie nastąpiły na skutek pierwszej fazy rewolucji przemysłowej doprowadziły do rozwoju miast, wzrostu znaczenia burżuazji jako klasy właścicieli fabryk. To właśnie w rękach mieszczaństwa kumulowały się bogactwa wytwarzane dziki pracy nowej klasy - robotników najemnych, proletariatu. Zmiany w technice i gospodarce zdecydowanie wpłynęły na pozycję Wielkiej Brytanii w świecie, która aż do I Wojny Światowej, poprzez rozszerzające się imperium kolonialne, odgrywała rolę najważniejszego mocarstwa na świecie.
12 3 12