Odpowiedzi

2010-02-14T20:46:24+01:00
Grecja w przeciwieństwie do Rzymu skupia się na filozofii. Rzym jest lepszy od Grecji w architekturze i budowlach (wymyślili akwedukty, łuki tryumfalne itp.).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T20:47:51+01:00
W Grecji wyróżniamy trzy porządki w których wznoszono świątynie: Dorycki –z głowicą z płyty , Joński – kapitel stanowiły rogi baranie i Koryncki – z głowicą w kształcie liści lotosu i akantu. Każde Greckie polis miało swojego boga , którego czciło , i na jego cześć wznosiło świątynie. Najlepiej zachowane budowle stoją na Akropolu w Atenach. Znajduje się tam zespól budowli wzniesionych na cześć bogini Ateny. Według mitów od jej imienia nazwano miasto , jednak naukowcy twierdzą ,że było na odwrót. Grecy tworzyli również budowle publiczne. Gimnazjony , służyły poprawie sprawności fizycznej Hellenów. Miejscem obrad bule (senatu) były buleutriony, rozwinęły się również biblioteki , służące pogłębianiu wiedzy. Rzymianie w przeciwieństwie do Greków , kładli większy nacisk na budowle użytku publicznego niż świątynie . Dla kupców , podróżników i maszerujących wojsk wielkim udogodnieniem były brukowane drogi , prowadzące do Rzymu z najodleglejszych zakątków Imperium Rzymskiego. Stąd pochodzi powszechnie znane powiedzenie „ wszystkie drogi prowadzą do Rzymu „. W Rzymie powstały również pierwsze drogowskazy. Co tysiąc kroków od miasta ustawiano słupy milowe. Ułatwiało to transport i komunikację. Wspaniałe, ogromne budowle wprawiają w zachwyt współczesnych architektów . Przykładem może być most na Dunaju o długości tysiąca stu metrów lub akwedukty biegnące nad drogami , dolinami i rzekami. Były one zdobione łukami wspartymi na arkadach.
Miejscem rozrywek dla mieszkańców Rzymu był Forum Romanum. Stamtąd , można było udać się na Kapitol. Po drodze stał zespół budowli sakralnych i świeckich. Mieszkańcy mogli również odwiedzać termy, gdzie zażywali kąpieli. Było to osiągnięcie związane z rozwiniętym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym.
Zarówno Grecy , jak i Rzymianie lubili przedstawienia teatralne. Z tego powodu budowali teatry. W Rzymie obok teatrów budowano amfiteatry i cyrki z okrągłą areną , gdzie odbywały się wyścigi rydwanów i walki gladiatorów.
Z biegiem lat Rzymianie ulepszali architekturę hellenistyczną . Niektóre wspaniałe budowle możemy podziwiać po dzień dzisiejszy.
Rzeźba w Grecji była bardzo rozwinięta. Rzym , po podboju Grecji , zajął się tworzeniem replik genialnych dzieł Hellenów i podpisywania ich własnym nazwiskiem. Oryginalność
wykazywały tylko portrety w formie popiersia. W okresie cesarstwa rozpowszechniły się portrety władców , idealizujące i heroizujące cesarzy. Rozwinęły się również formy reliefu ,
czyli kompozycji wykonanych na płycie kamiennej lub drewnianej. Miały charakter historyczny i religijny.
1 5 1