Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T23:36:02+01:00
Optimism is the opposite of pessimism. Emphasizes attitude toward life in which we perceive the world primarily as a positive place, as something good. Optimists generally perceive people and events as well. Are the so-called "positive" attitude to life, believing in the fact that sometimes lay the things correctly.

Optymizm jest przeciwieństwem pesymizmu. Podkreśla stosunek do życia w którym świat postrzegamy przede wszystkim jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają ludzi i zdarzenia jako dobre. Mają tak zwany "pozytywny" stosunek do życia, wierząc w to, iż rzeczy z czasem ułożą się poprawnie.