Zad. 4
Oblicz energię kinetyczną ciała o masie 50kg poruszającego się z szybkością 10 m/s.
Zad. 5
Oblicz masę ciała, które porusza się z szybkością 5 m/s i posiada energię kinetyczną 200J.
Zad. 6
Z jaką szybkością należy rzucić kulę o masie 5 kg, aby jej energia wynosiła 360J.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T20:49:52+01:00
2010-02-14T20:53:08+01:00
4
Ek=mv²/2
Ek=(50kg×(10m/s)²)÷2
Ek=250J
5
Ek=mv²/2
(2Ek÷v²)=m
(400J÷(5m/s)²)=m
16kg=m
6
Ek=mv²/2
√(2Ek÷m)=v
√(720J÷5kg)=v
√144=v
12m/s≈v