Odpowiedzi

2009-10-12T19:34:02+02:00
A) żelaza(II) z kwasem solnym
Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂
Fe + 2H⁺ + 2Cl⁻ → Fe²⁺ + 2Cl⁻ + H₂
Fe + 2H⁺→ Fe²⁺ + H₂
b) potasu z kwasem fosforowym (v)
6K + 2H₃PO₄ → 2K₃PO₄ + 3H₂
6K + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ → 6k⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
6K + 6H⁺ → 6k⁺ + 3H₂