Zadanie 1
Iloraz liczby 2 2/3 przez liczbę -4,8 zwiększ o 5/9.
Zadanie 2.
do ilocyznu liczb 1,2 i 2 1/3 dodaj iloczynliczby 6/7 i 1 1/6
Zadanie 3.
Która z liczb jest większa?
I. Iloczyn liczby -16 4/5 oraz odwrotności liczby 10,5
II. Iloraz loiczby -20,4 przez liczbę o 34 o n większą.

Proszę o zapisanie wszystkich obliczeń!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T09:13:01+01:00
1)
2 2/3 :(-4,8) +5/9=-8/3×10/48+5/9=80/144+5/9=5/9+5/9=1 1/9
2)
1,2 : 2 1/3 +6/7 : 1 1/6=12/10 × 3/7 + 6/7×6/7=36/70+36/49=
3,6/7+5,1/7=8,7/7=1 1,7/7
3)
-16 4/5 × 10/105=-84/5×10/105=840/525=1 315/525=1 63/105
5 1 5