Florence Nightingale was born in1820.She always wanted to be a nurse.Her parents didn't like the idea at all. because in those days it wasn't a job for a respectable woman .But Florence became a nurse and she went to work in a small hospital in London ,In 1851 the Crimean War started.Newspaper reporters wrote abaout the terrble hospitals for the soldiers .The government sent Florence and lolked after the soldiers.Every night Florence visited all tht soldiers.They called her the lady with the lamp'. When she returned to Britain, she started a school for nurses at St Thomas's Hospital in London. Florence nev

er married and she died in 1910.

3

Odpowiedzi

2009-10-13T17:25:51+02:00
Florencja Nightingale była urodzona w 1820. Zawsze chciała zostać pielęgniarką .Jej rodzice nie lubili takiego pomysłu. Ponieważ w tamtych czasach to nie była praca dla przyzwoitej kobiety. Ale Florencja została pielęgniarką i poszła do pracy w szpitalu w Londynie. W 1851 Krymska Wojna się zaczęła. Reporterzy Newspaper pisali o tym strasznym szpitalu dla żołnierzy. Rząd wysłał Florencje i......tego nie wiem......Całą noc Florencja odwiedziła wszystkich żołnierzy .Oni nazwali ją damą z lampą. Po powrocie do Wielkiej Brytanii zaczęła szkołę dla pielęgniarek w szpitalu St Thomas's w Londynie. Florencja nigdy nie wyszła za mąż i zmarła w 1910 r.
4 4 4
2009-10-13T18:35:04+02:00
Florence Nightingale urodziła się w 1820. Zawsze chciała być pielęgniarką. Jej rodzicom w ogóle nie podobał się ten pomysł, ponieważ to nie była w dzisiejszych czasach praca dla porządnej kobiety. Ale Florence została pielęgniarką i pracowała w małym szpitalu w Londynie. W 1851 zaczęła się Wojna Krymska. Reporterzy pisali o strasznych szpitalach dla żołnierzy. Rząd wysłał Florence i kazał zaopiekować się żołnierzami. Każdej nocy Florence odwiedzała żołnierzy. Nazywali ją 'pani z lampą'. Kiedy wróciła do Wielkiej Brytani, zaczęła szkołę dla pielęgniarek w szpitalu St Thomas's w Londynie. Florencja nigdy się nie wyszła za mąż i zmarła w 1910r.
1 5 1
2009-10-13T19:37:38+02:00
Lorence Ptasi śpiew urodziła się in1820.Ona zawsze chciała być pielęgniarką.Jej rodzice nie lubili pomysłu zupełnie. ponieważ w tych dniach to nie było praca dla przyzwoitej kobiety .Ale Florence stała się pielęgniarką i ona poszła, by pracować w małym szpitalu w Londynie ,W 1851 krymska Wojna zaczęła.Reporterzy gazety napisali abaout szpitale terrble dla żołnierzy .Rząd wysłał Florence i lolked po żołnierzach.Każdej nocy Florence odwiedziła wszystkich żołnierzy tht.Oni nazwali jej panią z lampa'. Kiedy ona wróciła do Brytanii, ona zaczęła szkołę dla pielęgniarek w St Szpitalu Thomasa w Londynie. Florence nev

er wziął ślub i ona umarła w 1910.
1 5 1