Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T13:16:33+01:00
Jestem przeciwko wszelkim reklamom. Radiowym, telewizyjnym, a także prasowym. Uważam, że nie mówią w nich prawdy. Manipulują kupującymi, mówiąc im, że jakiś produkt jest skuteczny, a kiedy go kupujemy okazuje się inaczej. Najlepiej jest sprawdzić produkt oglądając go, a nawet trzymając w ręce. Mamy większą pewność, że kupiliśmy dobrą rzecz. Jestem przeciwko reklamom i zawsze tak będzie. Nie pozwolę sobą manipulować.

I am against about every advertisement. By radio, television and press. I consider, that don't talk in they true. Manipulate buyer, talk speaking to them that some product is effective, and when him we buy it happenes otherwise. As good as possible is to check up a product, examining him, and even holding in a hand. We have a greater confidence, that we purchased a good thing. I am against about every advertisement and always will be so. I will n't allow to manipulate.

Pozdrawiam ;]]
1 5 1