Odpowiedzi

2010-02-14T23:08:35+01:00
Powstała bryła to walec o wysokości h (dłuższy bok
prostokąta o przekątnej 12cm) i promieniu r podstawy
(krótszy bok prostokąta).
Przekątna nachylona jest do wysokości h pod kątem α =38⁰.
Mamy trójkąt prostokątny o przyprostokątnej h, przyprostokątnej r i przeciwprostokątnej d.
sin α = r/d, stąd r = d* sinα = 12cm * sin 38⁰ ≈12cm* 0,6157
r ≈ 7,4cm
cos α = h/d, stąd h = d* cosα = 12cm * cos 38⁰≈ 12cm*0,7880
h ≈ 9,5cm
{odczytujemy z tablic trygonometrycznych
sin 38⁰ ≈ 0,6157 cos 38⁰≈ 0,7880
Objętość V = πr²h ≈ π(7,4cm)²*9,5cm = 520,22π cm³
Pole powierzchni całkowitej
Pc= πr² + 2πrh ≈ π(7,4cm)² + 2π(7,4cm)(9,5cm)=
520,22π cm²+ 140,6π cm² = 660,82π cm²
2010-02-14T23:16:24+01:00