Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T08:59:56+01:00
INFLACJA-wzrost poziomu cen
EKSPORT-sprzedaż towarów za granicę
DYKTATURA-władza jednostki lub grupy zdobyta przemocą
POLITYKA-dziedzina życia społecznego związana ze sprawowaniem władzy
PRAWO-zbiór norm
GMINA-najmniejsza jednostka podziału terytorialnego państwa
IMPORT- zakup towarów i usług za granicą
SUWERENNOŚĆ-zwierzchnictwo
ZBIOROWOŚĆ-grupa ludzi, których chwilowo łączy więź społeczna
USTAWA-akt prawny
KOMPROMIS-porozumienie stron konfliktu
LOBBING-próby nieformalnego oddziaływania
SPOŁECZEŃSTWO-duża społeczność żyjąca na określonym obszarze
CENZURA-urzędowa kontrola
ANARCHIA- brak rządu
PREZYDENT-osoba stojąca na czele państwa
OPINIA-wyrażanie poglądów
NATO-sojusz północno-atlantycki
KOALICJA-porozumienie kilku osób czy organizacji
BUDŻET-plan dochodów i wydatków
INTERESY-cele, do których dąży dana jednostka czy grupa
KWORUM-liczba członków niezbędna do podjęcia wiążących decyzji
SPÓŁKA-porozumienie dwóch lub więcej osób
POWIAT-jednostka podziału terytorialnego
LEWICA-siły polityczne walczące o sprawiedliwość społeczną
SOCJALIZM-styl myślenia politycznego
PATRIOTYZM-postawa społeczna oparta na miłości do swego kraju

To są wszystkie hasła potrzebne do tej krzyżówki, zapisane w kolejności, tylko trzeba narysować krzyżówkę i je odpowiednio wpisać, zgodnie z hasłem. Inflacja- to pierwsze hasło, a słowo patriotyzm ostatnie.
3 3 3