Ustalić wzór cząsteczki tlenku azotu, który powstaje w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku (NH3), wiedząc, że na każdy dm3 amoniaku zużywa się, w tych samch warunkach ciśnienia i temperatury, 1,25 dm3 tlenu i powstaje 1 dm3 tlenku azotu i para wodna.
Mam do połwy i nie wiem co dalej:
NxOy
xNH3 + 3x/2 + y/2 O₂ --> NxOy + 3x/2 H2O
1 dm3 -1,25 dm3 - 1 dm3

Proszę ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T05:14:14+01:00
Zobacz równanie zgodne z treścią zadania;
1NH3+1,25O2=1NxOy+1,5H2O I(4);
4NH3 +5O2=4NxOy +6H2O;
układasz równania:
4x=4 II (4)
4y+6=10;
x=1;
4y=10-6;
4y=4 II (4);
y=1;
Wzór tlenku NxOy;
NO-tlenek azotu (II).
31 3 31
skąd tam się wzięło 1,5 przy H2O??
Wszystko reaguje w ilościach stechiometrycznych