Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-14T22:29:56+01:00
-WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A
-WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B;
-Hib - Haemophilus influenzae typu b;
-DTPa - błonica, tężec, krztusiec (szczepionka acelularna);
-DTPw - błonica, tężec, krztusiec (szczepionka pełnokomórkowa);
DT - błonica, tężec; DTPa+Hib - błonica, tężec, krztusiec (acelularna), Haemophilus influenzae typu b;
-DTPa+IPV+Hib - błonica, tężec, krztusiec (acelularna), polio (inaktywowana), Haemophilus influenzae typu b;
-Polio (IPV) - inaktywowana szczepionka domięśniowa; Polio (OPV) - żywa szczepionka doustna.

2010-02-14T22:32:45+01:00
Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. W Polskim Kalendarzu Szczepień Ochronnych wśród szczepień obowiązkowych dominują szczepionki – pojedyncze.

Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, WZW typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) . Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.
1 5 1
2010-02-15T01:38:54+01:00
WZW typu B – domięśniowo
gruźlicy – śródskórnie szczepionką BCG
błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
odrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną