Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T07:56:29+01:00
Debrza- forma ukształtowania powierzchnii ziemi: dolina wąska, płytka, o kształcie litery V, sucha, o nieznacznym spadku. Powstaje zazwyczaj na stromym zboczu o mało spoistym podłożu w wyniku erozji wód okresowych i spełzywania zboczy. W dalszym etapie w wyniku zasypywania osadami (tzw. Wypłycania) może przechodzić w dolinę wciosową, parów lub wądół.

wąwóz-rodzaj okresowo odwadnianej, suchej doliny. Cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz niewyrównanym, wąskim dnem. Powstaje w średnio spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji wód okresowych i z czasem przekształca się w parów. Wąwozy mają długość do kilkunastu kilometrów i głębokość od kilku do stu metrów.
W Polsce często występują na wyżynach (lessowe na Wyż. Lubelskiej (najwięcej w okolicach Bochotnicy i Kazimierza Dolnego), krasowe na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej) oraz w górach (np. wąwóz Kraków w Tatrach).

Parów - rodzaj doliny, która jest odwadniana okresowo lub epizodycznie. Charakteryzująca się płaskim dnem i stromymi (lecz nie urwistymi zboczami), które są pokryte trawą lub drzewami.
Powstaje zazwyczaj z przekształcenia wąwozu (jest jego ostatnim stanem rozwoju). Parowy są powszechną formą dolinną klimatu umiarkowanego, zwłaszcza kontynentalnego. W Polsce są m. in. w Karpatach i na Wyżynie Małopolskiej.

Badlands, badlandy (z ang. złe ziemie) - obszary wyżynne w strefie klimatu suchego i półsuchego o ubogiej roślinności. Charakteryzuje je silne rozczłonkowanie przez sieć głębokich wąwozów, powstających w wyniku procesu spłukiwania w czasie okresowych ulewnych deszczów. Działalność erozyjna wód opadowych w słabo scementowanym podłożu prowadzi również do powstania różnych izolowanych form terenu - ostańców, iglic, gór świadków i.t.p. O ich ograniczonych możliwościach zagospodarowania decyduje niegościnność tych ziem, niekorzystne ukształtowanie powierzchnii, słaba dostępność komunikacyjna i in.
Przykładem badlands jest południowo-zachodnia część stanu Dakota Południowa (Park Narodowy Badlands) oraz w stanie Dakota Północna - Park Narodowy Theodore'a Roosevelta.