PLIŚ ZRÓBCIE TE ZADANIA ! ;)
1.Działka w kształcie prostokąta ma A metrów szerokości, a jej długość jest o B metra większa od szerokości. Ile metrów bieżących potrzeba na ogrodzenie dwóch takich działek

2.Wyraź w zależności od długości przyprostokątnej A pole trójkąta prostokątnego równoramiennego.

3. Ile wynosi pole rombu, w którym jedna przekątna ma X cm, a druga jest od niej o 20% dłuższa?\

4. Oblicz pole trapezu. w kórym jedna z podstaw ma A cm, druga jest od niej o 40% krótsza, a wysokość jest 2 razy dłuższa od krótszej podstawy.

5.Z miejscowości X wyjechały jednocześnie dwa autobusy w przeciwnych kierunkach. Pierwszy autobus jechał z prędkością A km/h , a drugi z prędkością o B% większą niż pierwszy. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, jaka była odległośc między tymi autobusami po 2 godzinach? Wykonaj obliczenia dla A=70, B=20

TO BĘDZE NAJTRUDNIEJSZE !
6. Adam ma X lat.Siostry są młodsze od Adama : Ania o 3 lata, a Basia o 5 lat, a mama o 28 lat. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego różnicę sumy liczb lat rodziców i sumy liczb lat dzieci. Jaką największą liczbą może być ta róznieca lat?


zrób obliczenia
Odpowiedzi :
tak musi wyjsc
1.. zad 4(2a+2b)m
2 zad jedna druga a do potęgi 2
3 zad 0,6xdo potęgi 2
4zad nie wiem
5zad nie iwme
6 zad 66-x,61
tak bylo w odpowiedzi w ksiązce

1

Odpowiedzi

2010-02-14T22:59:07+01:00
3. x- jedna przekątna= d1
x+20%x=1,2x- druga przekatna d2
P=d1*d2/2 - wzór na pole rombu
P= x*1,2x/2= 0,6x do kwadratu
Odp. Pole wynosi 0.6x do kwadratu

4. a cm- jedna podstawa a
a-40%a=0.6a - druga podstawa b
2*0,6a=1,2a- wysokość h
P=(a+b)*h/2 - wzór
P=(a+0,6a)*1,2a/2=0,96cm2
Odp. Pole wynosi 0,96 cm kwadratowych.