Ustalić wzór cząsteczki tlenku azotu, który powstaje w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku (NH3), wiedząc, że na każdy dm3 amoniaku zużywa się, w tych samch warunkach ciśnienia i temperatury, 1,25 dm3 tlenu i powstaje 1 dm3 tlenku azotu i para wodna.
Mam do połwy i nie wiem co dalej:
NxOy
xNH3 + 3x/2 + y/2 O₂ --> NxOy + 3x/2 H2O
1 dm3 -1,25 dm3 - 1 dm3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T02:31:26+01:00

Witaj

Ponieważ w stałej temperaturze i ciśnieniu objętości gazów są wprost proporcjonalne do liczby moli (równanie Clapeyrona) - można w równaniu reakcji zastąpić liczbowo objętości gazów przez liczby ich moli:


NH3.......+.......1,25 O2.........=.......NxOy.....+ ....3/2 H2O bo cały wodór
z NH3 musi przereagować do wody. Z bilansu masy wynika, że przy tym
zapisie x=1, a y=2*1,25 at.O-1,5 at.O=1at.O

 

Oznacza to, że szukanym wzorem jest NO.
Po obustronnym pomnożeniu równania przez 4 otrzymujemy:
4NH3.......+........5 O2.........=........4NO.........+........... 6H2O

................pozdrawiam