Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T10:26:09+01:00
W XVIII wieku w Wielkiej Brytanii nastąpił gwałtowny wzrost produkcji rolnej. Przemiany w rolnictwie, potocznie określane jako "grodzenia", spowodowały rozpowszechnienie nowych metod produkcji rolnej (nawożenie, płodozmian). Jednocześnie następowało zwiększenie produktywności, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na siłę roboczą. Powstały nadmiar rąk do pracy stwarzał sprzyjające warunki do przekształceń społecznych. Z kolei ekspansja kolonialna, rozwój rynków finansowych i akumulacja kapitałów skłaniała warstwy posiadające do inwestowania w nowe gałęzie wytwórczości.