Język C++, kompilator Dev C++. Uzupełnij menu poniższego programu o
- funkcje ktora wyswietla ile razy wystepuje w tablicy liczba 5
- ile jest i jakie sa to liczby ktore poprzedza liczba 1
- wyswietli tablice z wylosowanych liczb z pominięciem liczby 5
- wyswietli tablice tych liczb ktore sa w wylosowanej tablicy liczbami pierwszymi
Z góry dziękuje za pomoc :)
Oto ten programik

//by misza09
#include<iostream>
using namespace std;
int tb[100];//tablica do funkcji nr 4. określająca ilość wystąpień danej liczby
int main()
{
int tab[100];
for (int i=0;i<100;i++)
tab[i]=rand()%101;
cout<<"Wybierz funkcje:"<<endl<<"1.Tablica liczba losowych bez liczby wybranej przez uzytkownika"<<endl<<"2.Liczby mniejsze od liczby uzytkownika"<<endl;
cout<<"3. Znajduje max. i min. liczbę w tablicy "<<endl<<"4.Znajduje liczbę, ktora się powtarza najczesciej "<<endl<<"5.Oblicza sumę wszystkich wylosowanych liczb "<<endl;
cout<<"Ktora funkacja wybierasz?"<<endl;
int a;
cin>>a;
if (a==1)
{
int z; //liczba wybrana przez usera-nie będzie wypisana
cout<<"Liczba wybrana przez uzytkownika:";
cin>>z;
cout<<"Tablica: ";
for (int i=0;i<100;i++)
if(tab[i]!=z)
cout<<tab[i]<<" ";
cout<<endl;
}
if (a==2)
{
int z; //liczba wybrana przez usera-ogranicznik liczb
cout<<"Liczba wybrana przez uzytkownika:";
cin>>z;
cout<<"Ilosc liczb: ";
int r=0;//ilość liczb mniejszych od z
for (int i=0;i<100;i++)
if(tab[i]<z)
r++;
cout<<r<<" "<<endl;
}
if (a==3)
{
int a=-1,b=101; //a-liczba maxymalna,b-liczba minilmalna
for (int i=0;i<100;i++)
{
a=max(a,tab[i]);
b=min(b,tab[i]);
}
cout<<"Najmniejsza liczba to "<<b<<endl<<"Najwieksza liczba to "<<a<<endl;
}
if (a==4)
{

for (int i=0;i<100;i++)
tb[tab[i]]++;
int y=0;//najczęstsza liczba
for (int i=0;i<100;i++)
{if (y<tb[i])
y=i;}
cout<<"Najczesciej wystepujaca liczba to "<<y<<endl;}
if (a==5)
{
int u=0;//suma wszystkich liczb

for (int i=0;i<100;i++)
u+=tab[i];
cout<<"Suma liczb to "<<u<<endl;}

return 0;
}
A polecenie do niego jest takie
Program oparty na tablicach, który losuje 100 powtarzających się liczb z zakresu od 0 do 100 a następnie
1. tworzy nową tablicę z wylosowanych liczb, ale po odseparowaniu liczby wpisanej przez użytkownika (np użytkownik wpisuje liczbę 5, tworzy się nowa tablica, w której jeśli wystąpiła 5 została usunięta)
2. Znajduje ile jest liczb, które są mniejsze od liczby wpisanej przez użytkownika
3. Znajduje max. i min. liczbę w tablicy
4. Znajduje liczbę, która się powtarza najczęściej
5. Oblicza sumę wszystkich wylosowanych liczb

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T14:38:35+01:00
//by misza09
#include<iostream>

using namespace std;
int tb[100];//tablica do funkcji nr 4. określająca ilość wystąpień danej liczby
int main()
{
srand(time(0));
int tab[100];
for (int i=0;i<100;i++){
tab[i]=rand()%101;
cout<<tab[i]<<" ";
}
cout<<endl<<"Wybierz funkcje:"<<endl<<"1.Tablica liczba losowych bez liczby wybranej przez uzytkownika"<<endl<<"2.Liczby mniejsze od liczby uzytkownika"<<endl;
cout<<"3. Znajduje max. i min. liczbe w tablicy "<<endl<<"4.Znajduje liczbe, ktora sie powtarza najczesciej "<<endl<<"5.Oblicza sume wszystkich wylosowanych liczb "<<
endl<<"6. Wyswietla ile razy w tablicy wystapila liczba 5"<<endl<<"7. Wyswietla ile liczb i jakie liczby poprzedza liczba 1"<<endl
<<"8. wyswietla tablice pomijajac liczbe 5"<<endl<<"9. Wyswietla liczby pierwsze z tablicy"<<endl;
cout<<"Ktora funkcje wybierasz?"<<endl;
int a;
cin>>a;
if (a==1)
{
int z; //liczba wybrana przez usera-nie będzie wypisana
cout<<"Liczba wybrana przez uzytkownika:";
cin>>z;
cout<<"Tablica: ";
for (int i=0;i<100;i++)
if(tab[i]!=z)
cout<<tab[i]<<" ";
cout<<endl;
}
if (a==2)
{
int z; //liczba wybrana przez usera-ogranicznik liczb
cout<<"Liczba wybrana przez uzytkownika:";
cin>>z;
cout<<"Ilosc liczb: ";
int r=0;//ilość liczb mniejszych od z
for (int i=0;i<100;i++)
if(tab[i]<z)
r++;
cout<<r<<" "<<endl;
}
if (a==3)
{
int a=-1,b=101; //a-liczba maxymalna,b-liczba minilmalna
for (int i=0;i<100;i++)
{
a=max(a,tab[i]);
b=min(b,tab[i]);
}
cout<<"Najmniejsza liczba to "<<b<<endl<<"Najwieksza liczba to "<<a<<endl;
}
if (a==4)
{

for (int i=0;i<100;i++)
tb[tab[i]]++;
int y=0;//najczęstsza liczba
for (int i=0;i<100;i++)
{if (y<tb[i])
y=i;}
cout<<"Najczesciej wystepujaca liczba to "<<y<<endl;}
if (a==5)
{
int u=0;//suma wszystkich liczb

for (int i=0;i<100;i++)
u+=tab[i];
cout<<"Suma liczb to "<<u<<endl;
}

if(a==6){//ile razy 5
int r=0;
for (int i=0;i<100;i++)
if(tab[i]==5)
r++;
cout<<"Liczba 5 wystepuje "<<r<<" raz(y)"<<endl;
}

if(a==7){//liczby ktore poprzedza liczba 1
int r;
for (int i=0;i<100;i++){
if(tab[i]==1)
break;
r=i;

}
for (int i=r+1;i<100;i++){
cout<<tab[i]<<" ";
}
cout<<endl;
cout<<"Tych liczb jest "<<100-(r+1)<<endl;
}

if(a==8){//pominiecie 5
cout<<"Tablica: ";
for (int i=0;i<100;i++)
if(tab[i]!=5)
cout<<tab[i]<<" ";
cout<<endl;
}

if(a==9){//liczby pierwsze
cout<<"Tablica: ";
for (int i=0;i<100;i++){
if(tab[i]%2!=0){
if(tab[i]!=0 && tab[i]!=1){
if(tab[i]%3!=0){
if(tab[i]%5!=0){
if(tab[i]%7!=0){
cout<<tab[i]<<" ";
}
}
}
}
}
}
cout<<endl;
}

system ("pause");
return 0;
}