1) Jakie zależności występują pomiędzy: popytem, podażą, a ceną? Kontynuuj następujące rozumowanie: wraz ze wzrostem potrzeb rośnie popyt. Wzrost popytu prowadzi do..., a to z kolei powoduje...
2) Wyjaśnij istotę oraz wymień i omów cechy rynku.
3) Dokonaj podziału rynku w zależności od przyjętego kryterium. Podaj przykłady różnych rodzajów rynku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T08:41:19+01:00
1) Wzrost popytu prowadzi do wzrostu zapotrzebowania, czyli cena maleje, a to z kolei powoduje spadek ilości towaru oferowanego.

Popyt-to zapotrzebowanie, miarą popytu jest wielokość popytu (ilość towaru na które jest zapotrzebowanie w określoym czasie po określonej cenie).

Podaż-oferta produktu, miernikiem podaży jest wielkość podaży (ilość towarów oferowanych na runku w określonym czasie po określonej cenie).

Jeśli cena popytu maleje, to zapotrzebowanie wzrasta (czyli popyt rośnie)
Jeśli cena popytu wzrasta, to zapotrzebowanie maleje (czyli popyt maleje)

Jeśli cena podaży wzrasta, to ilość oferowanego towaru również wzrasta (podaż rośnie)
Jeśli cena podaży maleje, to ilość oferowanego towaru również maleje (podaż maleje)

2)Cechy rynku:
-producent (sprzedawca)
-kupiec (konsument)
-towar
-cena

3)
*podział rynku ze względu na kryterium zasięgu:
-lokalny
-regionalny
-krajowy
-międzynarodowy
-światowy (globalny)

*podział rynku ze względu na legalność:
-legalny (biały)
-nielegalny (czarny)

*podział rynku ze względu na to, kto ma wpływ na kształtowanie transakcji kupna sprzedaży:
-rynek producenta
-rynek konsumenta

*podział rynku ze względu na towar, który jest przedmiotek sprzedaży:
-rynek dóbr
-rynek finansowy
-rynek walutowy
-rynek pracy
-rynek usług

Zrobiłam to najdokładniej, liczę na naj:)
3 3 3