Odpowiedzi

2010-02-14T23:59:05+01:00
Sprzężenie w biologi oznacza -dostarczanie człowiekowi inf o zmianach jego stanu fizjologicznego
sprzężenie- środek ekspresji językowej wzmacniający emocjonalność, obrazowość języka, polegający na stosowaniu ozdobnych zwrotów lub wyrażeń
sprzężenie w matematyce -rodzaj działania jednoargumentowego
2010-02-15T00:03:24+01:00
Sprzężenie zwrotne - mechanizm bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Polega na tym, że system otrzymuje informacje, które dotyczą efektów własnego działania, dostosowując do nich kolejne reakcje.

Sprzężenie hermitowskie - polega na operacji transpozycji i sprzężenia macierzy zadanym przez równoważnie.