Odpowiedzi

2010-02-14T23:57:05+01:00
- wchodzą w skład planktonu (np. rozwielitki)
- są pożywieniem wielu innych zwierząt wodnych
- żyjące na dnie wód (np. raki, langusty i homary) oczyszczają dna wód z martwych organizmów
- wiele skorupiaków to znakomity przysmak nie tylko zwierząt, ale i ludzi
4 5 4
2010-02-14T23:58:05+01:00
Skorupiaki to jedna z kilku grup zwierząt, które wykształciły złożone, przypominające pancerz szkielety, osłaniające mięśnie i narządy wewnętrzne, a także chroniące przed uszkodzeniem i atakiem wrogów. Wszystkie te zwierzęta są nazywane stawonogami, co oznacza, że ich odnóża połączone są za pomocą stawów.Skorupiaki często występują masowo i odgrywają doniosłą rolę w biocenozach wodnych, a pośrednio i w gospodarce ludzkiej. Wiele ryb i wszystkie wieloryby fiszbinowe żywią się przeważnie planktonowymi skorupiakami. Wiele skorupiaków łowią rybacy.
Skorupiaki są bardzo ważne ponieważ są;
* składnikiem planktonu - podstawa pokarmowa dla wielu zwierząt (ryb, ptaków, ssaków);
* ważnym ogniwem obiegu materii w przyrodzie (stanowią potężną masę konsumentów);
* regulują liczebności zwierząt - wiele gatunków skorupiaków jest pasożytami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
* wykorzystywane są jako potrawy kulinarne człowieka.
2 4 2