Hej:)
Potrzebuje esej na angielski na jeden z tematów(150-200 słów), najlepiej do wtorku...:
1. What are trade unions?Are they essential in the world of work?Juslify your opinion.

2.Why do so many people in the modern world become workaholic?Could this be called a disease?

3.Retirement should be made compulsory for everyone at the age 60. Discuss.

4.Having a happy family and personal life is more important than a successful career.Discuss.

5.How important is good education and qualifications in finding a job? Is there a relationship between the education/qualifications you have and the money you earn?

6.Should teenagers work,e.g.take up part-time or holiday jobs, in order to earn some money of their own?At that age shoould prople start earning money?

7.What, in your opinion, motivates people most to go to work: boredom, the need to make a living or the need for respect and social recognition? Can you think of other reason?


Jeśli ktoś może to zrobić - proszę o pomoc...:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T11:36:23+01:00
2. Why do so many people in the modern world become workaholic?Could this be called a disease?


In the nowadays people forgot about real life, they do not think about present.They stay in their own world. Most of them have families which are sometimes overlooked. When they get the first job, they want to show their qualification and abilities so they work all the time. When their skills and hard-work will be rewarded by promoted, they trying to prove that they can do even more. Work begins to lengthen so the most of them, stay after hours in work.
Work start to bring higher profits. Moneys begin to play greater role in human life than family. I blieve that workalkoholic can be considered a disease becouse people do not have to work overtime, they want it. Work translates into a payment, so they work all the time, becouse they want to have a luxery life. They want to spend a holiday in exotic country, buy branded clothes.In my opinion workalkoholic is very dangerouse disease.


W dzisiejszych czasach ludzie zapomnieli o prawdziwym życiu, nie myślą o teraźniejszości.Żyją we własnym świecie. Większość z nich ma rodziny, które czasami pomija. Gdy dostaną pierwszą pracę, chcą pokazać swoje kwalifikacje i umiejętnośći, więc pracują cały czas. Kiedy ich umiejętności i ciężka praca zostaną nagrodzone awansem, starają się udowodnić, że można zrobić jeszcze więcej. Praca zaczyna się wydłużać, więc większość z nich, zostaje po godzinach pracy.
praca zaczyna przynościć większe zyski. Pieniądze zaczynają odgrywać większą rolę w życiu człowieka niż rodzina. wierze, że pracoholizm można uznać za chorobę, ponieważ ludzie nie muszą pracowac po godzinach, oni chcą. Praca przekłada się na wypłatę, więć pracują cały czas, bo chcą mieć luksusowe życie. chcą spędzić urlop w egzotycznym kraju, kupić markowe ubranie.Moim zdaniem pracoholizm jest bardzo niebespieczną chorobą.