Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T09:58:52+01:00
WARTOŚCIOWOŚĆ to cecha pierwiastków chemicznych i grup funkcyjnych w chemii określająca iloma wiązaniami chemicznymi może się dany pierwiastek łączyć z innymi lub prościej - wartościowość to liczba wiązań, jakie tworzy atom pierwiastka łącząc się z innym atomem.
Elektrony walencyjne to elektrony znajdujące się na ostatniej, najbardziej zewnętrznej powłoce atomów, która nazywana jest powłoką walencyjną. Elektrony znajdujące się na powłoce walencyjnej uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych. Wartościowość pierwiastka jest równa ilości elektronów, które pierwiastek oddaje lub przyjmuje w celu uzyskania oktetu elektronowego, czyli do uzyskania układu oktetu (ośmiu) elektronów walencyjnych (z wyjątkiem dążenia do uzyskania konfiguracji helu, posiadającego jedynie dwa elektrony). Atomy osiągają to przez oddanie, przyjęcie lub uwspólnienie elektronów z innym atomem.

Dla pierwiastków oddających elektrony (leżących w grupach 1, 2, 13 i 14):

- dla pierwiastków grup 1 i 2 wartościowości wynoszą : 1 i 2, np.: NaI, KI, CaII, MgII

- dla pierwiastków grup 13 i 14 wartościwości wynosza :
3 (13 - 10), 4 (14 - 10), np.: AlIII, GaIII, PbIV, SiIV

Dla pierwiastków przyjmujących elektrony (leżące w grupach 15, 16, 17):

- dla pierwiastków grup 15, 16 i 17 wartościowości wynoszą :
3 (8 - (15 - 10)), 2 (8 - (16 - 10)), 1 (8 - (17 - 10)), np.: NIII, PIII, OII, SII, ClI, BrI.