W wodzie znajdują się jony: OH⁻, Ba²⁺, Mg²⁺, K⁺. Uzupełnij tabelę dotyczącą wodorotlenków, które mogły zostać rozpuszczone w wodzie.

To zadanie jest z ćwiczeń "Chemia nowej ery" do klasy 2 gimnazjum str.43. zad.85.

Proszę o szybkie rozwiązanie to zadanie jest mi potrzebne na dzisiaj na godz. 14:00

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T10:44:13+01:00
1) Ba (OH)₂- wodorotlenek baru
a) jony : Ba²⁺ i OH⁻
b) wzór sumaryczny : Ba (OH)₂
c) wzór strukturalny : napisz Ba i od tego symbolu poprowadź 2 kreski po skosie ,do każdej z nich dopisz u góry O (tlen). Od każdego z tlenów poprowadź kreskę w bok i dopisz H (wodór)
d) dysocjacja: Ba (OH)₂ → Ba²⁺ + 2 OH⁻

2) Mg (OH)₂- wodorotlenek magnezu
a) jony : Mg²⁺ i OH⁻
b) wzór sumaryczny : Mg (OH)₂
c) wzór strukturalny : napisz Mg i od tego symbolu poprowadź 2 kreski po skosie ,do każdej z nich dopisz u góry O (tlen). Od każdego z tlenów poprowadź kreskę w bok i dopisz H (wodór)
d) dysocjacja: Mg (OH)₂ → Mg²⁺ + 2 OH⁻

KOH- wodorotlenek potasu
a) jony : K⁺ i OH⁻
b) wzór sumaryczny : KOH
c) wzór strukturalny : K-O-H
d) dysocjacja: KOH → K⁺ + OH⁻
6 5 6
2010-02-15T14:41:14+01:00
1Ba2+ 2OH1- /Ba(OH)2 /H -O-Ba-O-H / Ba (OH)2=Ba2+ +2OH1-
2. Mg2+ 2OH1-/ Mg (OH)2/H -O-Mg-O-H/ Mg (OH) = Mg2+ = 2OH1-
3. K1+ OH1-/KOH/ K-O-H/ KOH= K1+ +OH1-
3 3 3