Z.1. Częstotliwość drgań wahadła wynosi f=20Hz. Oblicz okres drgań wahadła. Ile drgań wykona wahadło w czasie 2 minut?
Z.2. Podaj wartości wychylenia drgającego ciała po czasie t₁=¼T,t₂=½T i t₃=¾T, jeżeli amplituda drgań wynosi 3cm. W chwili początkowej ciało jest maksymalnie wychylone z położenia równowagi.
Z.3. Oblicz średnią prędkość drgającego ciężarka w czasie jednego okresu, jeżeli amplituda drgań wynosi 2cm a częstotliwość 2,5Hz.
Z.4. Dwa wahadła matematyczne o jednakowych długościach wychylono z położenia równowagi: jedno 3°, drugie o 6°.
a) Które wahadło ma dłuższy okres wahań?
b) Które wahadło wcześniej przejdzie przez położenie równowagi?
c) Porównaj średnie prędkości obu wahadeł.
Z.5. Wahadłowy zegar ścienny spieszy się. W jaki sposób można wyregulować zegar.
Z.6.
Uzupełnij tekst:
Rozpatrzmy ruch drgający ciała, które w chwili początkowej znajduje się w położeniu równowagi. Najkrótszy odstęp czasu, po którym ciało ponownie znajdzie się w położeniu równowagi, równy jest ............. okresu drgań.
Maksymalne wychylenie ciała drgającego z położenia równowagi nazywamy ........... . Podczas oddalania się od położenia równowagi prędkość drgającego ciała ................ . W położeniach skrajnych prędkość osiąga wartość..................... . W tych punktach wektor prędkościi ciała drgającego zmienia ............. . Gdy ciało zbliża się do położenia równowagi, jego prędkość ............ i uzyskuje wartość maksymalną w położeniu równowagi. Zmiany wektora prędkości będę się okresowo powtarzać. Ruchy drgające za względu na prędkośc zaliczamy do ruchów .................... zmiennych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T12:20:29+01:00
Witaj
1/ T = 1/f = 1/20Hz = 0,05s, liczba drgań n = t/T = 120s/0,05s = 2400 drg.
2/ x = Acoswt = Acos2pi*t/T
x1 = Acos2pi/T *T/4 = Acospi/2 = 0
x2 = Acos2pi/T *T/2 = Acospi = - A = -3cm
x3 = Acos2pi/T *3T/4 = Acos3pi/2 = 0
3/ vśr = 4A/T = 4Af = 4*2cm*2,5Hz = 20m/s
4/ T = 2pi*[l/g]^1/2 nie zależy od m i kąta wychyl.dla kątów a = sina
a. T1 = T2
b. jednocześnie
c. vśr1 = vśr2

5/ na spieszenie czyli za małe T potrzebne jest wydłużenie wahadła
6/ połowie
amplitudą
maleje
zero
zwrot
rośnie
niejednostajnie

.......................pozdrawiam
3 4 3