Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T11:16:18+01:00
"Ważnym problemem jest utylizacja odpadów, czyli wykorzystywanie materiałów, które straciły wartość użytkową, lub produktów odpadowych jako surowców wtórnych do dalszej produkcji. Zastanów się, ile rzeczy wyrzucasz codziennie: pudełko po płatkach, karton po mleku, torebkę po chrupkach albo puszkę po napoju i wiele innych opakowań jednorazowych. Prawie trzecia część naszych śmieci stanowią różnego rodzaju opakowania: papierowe, szklane, metalowe i plastikowe. Jednym ze sposobów zmniejszania ilości odpadów (np. makulatury, złomu, stłuczki szklanej) jest ich wtórne przetwarzanie. Inną metodą jest wielokrotne używanie tego samego przedmiotu (np. butelek po napojach). Szkło wyrabiane jest przede wszystkim z piasku, który trzeba wydobyć, i to już zostawia ślad w naszym krajobrazie. Jeżeli szkło jest wtórnie przetwarzane, wówczas zużywa się dużo mniej energii i piasku. Warto wiedzieć, że każda tona tłuczonego szkła oszczędza równowartość 135 dm3 ropy naftowej. Zatem, odnosząc do skupu butelki i słoiki lub wrzucając do odpowiednio oznakowanych (SZKŁO) pojemników niezwrotne opakowania i szklane naczynia, działasz na rzecz ochrony środowiska. Papier wytwarza się m.in. z celulozy zawartej w drzewach. Produkcja papieru pochłania ogromne obszary lasów, a także energię. Trujące odpady i ścieki powstające przy produkcji papieru, przenikając do rzek i mórz, powodują duże zanieczyszczenie i zabijają wiele organizmów żywych (roślin i zwierząt). Czas potrzebny na wyprodukowanie różnego rodzaju opakowań, a także książek i zeszytów, które po zużyciu zostaną wyrzucone, jest zdecydowanie krótszy niż czas potrzebny do wyhodowania nowych drzew. Pomyśl, ile drzew uchronisz, odnosząc do skupu makulaturę lub wyrzucając papierowe śmieci d o odpowiednio oznakowanych (PAPIER) pojemników. Blaszane puszki do konserw wykonane są na ogół ze stali, a puszki na napoje z aluminium. Wszystkie te metale muszą być wydobywane z głębi ziemi. Począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku, producenci zaczęli wytwarzać puszki z coraz cieńszej blachy, zużywając mniej energii i przyczyniając się do mniejszej degradacji środowiska. Można zrobić znacznie więcej dzięki wtórnemu przetwarzaniu metali stosowanych między innymi do produkcji puszek, l ty możesz się do tego przyczynić, wyrzucając metalowe śmieci do odpowiednio oznakowanych (PUSZKI) pojemników." Fragment mojej książki od fizyki: "Fizyka i astronomia dla gimnazjum: W Świecie materii, moduł 1, strony 13-14.
4 3 4