Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T12:33:31+01:00
1 . Życie społeczne powinien przenikać duch praw. Monteskiusz dokonał oceny znanych mu ustrojów politycznych. Kryterium była natura rzadu i jego zasada. Wyróżnił on trzy ustroje: republikę, monarchię i despotyzm. Najlepszym ustrojem okazał się monarchia. Jest ona synonimem umiarkowania, miarą wolności i praworządności. Umożliwia respektowanie praw szlachty, duchowieństwa i miast. Monarchia najlepiej strzeże interesów narodowych. Władza podzielona jest na władzę; prawodawczą (parlament), wykonawczą (monarcha) i sądową (trybunały). Podzielenie władzy ma na celu wzajemne kontrolowanie się hamowanie. Parlament ma być dwuizbowy. Izbę niższą maja wybierać wszyscy, a izba wyższa ma być dziedziczna. Monarcha ma prawo do zwoływania i odraczania parlamentu. Ma również prawo weta. Władza wykonawcza zajmuje się egzekucją wyroków. Monteskiusz głosił zasadę nierówności wobec prawa. Uważał, że ludzie rodzą się równi, ale później to się zmienia.

2.1. Księstwo Andory
2. Królestwo Belgii
3. Królestwo Danii
4. Królestwo Hiszpanii
5. Królestwo Niderlandów
6. Księstwo Liechtensteinu
7. Wielkie Księstwo Luksemburga
8. Księstwo Monako
9. Królestwo Norwegii
10. Królestwo Szwecji
11. Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


3.http://pl.wikipedia.org/wiki/Republika
3 1 3