1.Chłopiec przeniósł stos książek o masie 10 kg z jednej półki biblioteki na drugą. Jaką wykonał prace, jesli pierwsza półka jest na wysokości 1.5m , a druga na wysokości 2m.

2.Jaką pracę wykona turbina w elektrowni Tresna w ciągu jednej godziny, jeżeli jej moc wynosi 21 MW.

3.Na jaką wysokość doleci ciało wyrzucone z prędkością początkową 5 m/s. Przyjmij g=9,81 m/s2

2

Odpowiedzi

2010-02-15T12:41:07+01:00
1.Dane;
m=10kg
h1=1,5m
h2=2,5


szukane=W-?rozwiazanie=W=F×s
F=m×g
s=h2-h1W=m×g×(h2-h1)


W=10kg×10m/s²×(2-1,5)
W=100N×0,5m
W=50N×m


2010-02-15T12:44:07+01:00
1.
m=10kg
h1=1,5m
h2=2,m
delta h=0,5m
Fc=mg=10kg*10m/s2=100n
W=F*h
W=100N*0,5m=50J

2.
P=21kW=21000W
t=1h=3600s
W=?
P=W/t
W=P*t
W=21000W*3600s=75600000N

3.
v0=5m/s
Ep=Ek
mgh=(mv2)/2
2gh=v^2
h=v^2/2g
h=(5m/s)^2/2*9,81m/s2
h=25m2/s2/19,62m/s2=1,274m

chyba dobrze :)
2 3 2