Suma dwóch liczb jest równa 50.Jedna liczba jest cztery razy większa od drugiej.znajdź te liczby.

Zeszyt i ołówek kosztuje 3zł i 50gr. Zeszyt jest droższy od ołówka o 1,50zł. Ile kosztuje zeszyt a ile ołówek.

Jedna liczba jest o 9 mniejsza od drugiej liczby.Suma tych liczb wynosi 21. Jakie to liczby?

3

Odpowiedzi

2010-02-15T13:01:03+01:00
1
x=1liczba
y=2

x+y=50
x=4y
5y=50
y=10
x=40


2
x=zeszyt
y=olowke

x+y=3,5
x-1,5=y
x+x-1,5=3,5
x=2,5
y=1

3

x+y=21
y=x+9
2x=12
x=6

y=9
2010-02-15T13:03:28+01:00
1.
x- pierwsza liczba | 10
y- druga liczba | 40

{x + y = 50
{4x=y

{x+ 4x = 50
{y= 4x

{5x = 50 /:5
{y=4x

{x=10
{y=4*10

{x=10
{y= 40

2.
z- cena zeszytu |2,50 zł
o - cena ołówka | 1zł

{z +o = 3,50
{z= o + 1,50

{o +1,50 + o = 3,50
{z= o +1,50

{2o= 2 / :2
{ z=o +1,50

{ o = 1
{z = 2,50

3. 3

x+y=21
y=x+9
2x=12
x=6

y=9
2010-02-15T13:06:23+01:00
Zadanie 1
Suma dwóch liczb jest równa 50.Jedna liczba jest cztery razy większa od drugiej.znajdź te liczby.
x- pierwsza liczba
y- druga liczba

x + y = 50
x = 4y

4y + y = 50
x = 4y

5y = 50 /:5
x = 4y

y=10
x = 4 × 10

x=40
y=10

Odp: Szukane liczby to 40 i 10.

Zadanie 2
Zeszyt i ołówek kosztuje 3zł i 50gr. Zeszyt jest droższy od ołówka o 1,50zł. Ile kosztuje zeszyt a ile ołówek.

x-zeszyt
y-ołówek

x + y = 3,5
x= y + 1,5

y + 1,5 + y = 3,5
x = y + 1,5

2y = 2 /:2
x = y + 1,5

y= 1
x = 1 + 1,5

x= 2,5
y=1

Odp: Zeszyt kosztuje 2zł 50gr a ołówek kosztuje 1zł.

Zadanie 3
Jedna liczba jest o 9 mniejsza od drugiej liczby.Suma tych liczb wynosi 21. Jakie to liczby?

x- jedna liczba
y-druga liczba

x = y + 9
x + y = 21

x = y + 9
y + 9 + y = 21

x = y + 9
2y = 12 /:2

x = y + 9
y = 6

x = 6 + 9
y = 6

x = 15
y = 6

Odp: Szukane liczby to 15 i 6