Za 3 jednakowe zeszyty i długopisy Jacek zapłacił 18zł. Długopis jest dwa razy droższy od zeszytu.Ile kosztował długopis?

Sprawdź czy liczba x=1 jest rozwiązaniem równania 3X-1=2.

Sprawdź czy liczba x=2 jest rozwiązaniem równania 3(x+1)=x+9

Dana jest funkcja y=3x+3.Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami współrzędnych.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T13:06:17+01:00
X=dł
y=zeszyt
3y+6y=18
x=2y

9y=18
y=2
6+3x=18
3x=12
x=4

2
tak
3x-1=2
3x=3
x=1

3
nie x=3

3x+3=x+9
2x=6
x=3

4
y=3x+3
oX:
0=3x+3
x=-1

oy:
za x=0
y=3